Zalakerámia ügy / 2003

Megdet Rahimkulov magyarországon élő orosz üzletember cégeinek a Zalakerámia Rt-ben történt jogsértő befolyásszerzési ügye / 2003

Az ügy lényege:

Eseménysor: (időrend alulról felfelé)

2003. május 28. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) közzétette III/26.037/2003. számú határozatát (aláíró: dr. Szász Károly elnök), melyben jóváhagyta az Általános Értékforgalmi Bank Rt. (ÁÉB) és a Kafijat Kft. által a Zalakerámia-részvényekre tett 1600 forintos nyilvános vételi ajánlatot. Az ajánlattevők a felajánlott részvényeken 90-10 arányban osztoznának.

A felvásárlás érdekessége – írna ekkor a Napi Gazdaság -, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egy korábbi határozatában nem az ÁÉB-et, hanem annak 10 százalékos tulajdonosát, az Intergazprom Invest Holding Rt.-t (I.G.P.I.) szólította fel arra: vagy tegyen ajánlatot, vagy adjon el Zalakerámia-részvényeiből. Az I.G.P.I. közvetett és közvetlen befolyása ugyanis egy, a felügyelet szerint hozzá közel álló – kapcsolt részvényesnek tekinthető – céggel, a Smilejest Ltd.-vel együtt már korábban úgy lépte át a 33 százalékot, hogy nem tettek ajánlatot. A felügyelet határozata az ajánlattételre vagy a befolyás csökkentésére 60 napot adott az I.G.P.I.-Smilejest párosnak. Az I.G.P.I. a felügyeleti szigort később úgy kezelte, hogy csomagja egy részét átpasszolta az ÁÉB-nek, s hogy ne érje szó a ház elejét, tőzsdei forgalomban tette ezt. (Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a 240 ezer Zalakerámia-részvény eladásával – lévén, hogy Petre Gábor I.G.P.I.-vezérigazgató ÁÉB-tulajdonos is – az összeszámolható befolyás még mindig nem ment 33 százalék alá.)

A PSZÁF jóváhagyó határozata itt olvasható.

2003. április 8. A PSZÁF közzétette III.86.184/2003/B. számú határozatát (aláíró: dr. Szász Károly elnök) az IGPI Rt. és a Smilejest Ltd. Zalakerámia Rt-ben történt tulajdonszerzése jogellenességének megállapításáról és megbírságolásáról.
A PSZÁF a sajtóban megjelent és a TEBÉSZ által nyilvánosságra hozott információk alapján indított vizsgálatában megállapította, hogy az azonos befektetői körhöz köthető cégek együttes befolyása a nyilvános bejentéstől éltérően valójában összesen 36,67%, amely már előzetes vételi ajánlat megtétele nélkül jogsértő befolyásszerzésnek minősül. Ezért az IGPI Rt.-t 22.5 millió Ft-ra, míg a vele tulajdonosi összefonódásban álló Smilejest Ltd.-t, 2.5 millió Ft-ra büntette, továbbá felszólította a társaságokat részesedés egy részének eladására, vagy nyilvános vételi ajánlat tételére.
A PSZÁF határozat itt olvasható.

2003. március 19. A TEBÉSZ sajtóközleményt adott ki, melyben feltárta a Leisztinger Tamás tulajdonában lévő Arago Rt. és a Megdet Rahumkulov orosz üzletember érdekeltségében álló IGPI Rt. közötti Zalakerámia részvényekre vonatkozó üzlet valós adatait.
E szerint az ÁÉB bank székházában március 12-én 16 órakor aláírt szerződés alapján az Intergazprom-Invest Holding Rt.-nek (IGPI) nem a hivatalosan bejelentett 29,22 százalékos, hanem 33 százáléknál nagyobb Zalakerámia-részvénycsomagja van, ezért felvásárlási ajánlatot kell tennie.

2003. március 13. A Zalakerámia Zrt., mint kibocsátó közleményben jelentette be, hogy az Intergazprom-Invest Holding Rt. (IGPI) megvásárolta az Arago Rt. 26,13%-os, továbbá az ERAVIS Ingatlanfogalmazó Rt. 3.09%-os tulajdoni hányadát és szavazati arányát képviselő Zalakerámia részvénycsomagját. Továbbá az IGPI Holding Rt. az Általános Értékforgalmi Bank Rt-ben meglévő tulajdoni részesedésén keresztül a Zalakerámia Rt-ben további 2.19 százalékos közvetett befolyással is rendelkezik.