Genesis ügy / 2010

Genesis Nyrt. csalás gyanús tőkemelésének ügye /2010

Az ügy lényege:

Mint az az események előrehaladtával fő csapásirányként kibontakozott, egy magyar nagybefektető offshore cégek anonimitása mögé bújva, a hazai jogszabályok szándékos kijátszásával akarta megszerezni magának a régóta semmit sem csináló, csak a kisbefektetőket földrajzilag távoli helyeken lévő zseniális projektekkel hitegető tőzsdei cég irányítását. Az átvételt kitaláló személy kiléte és szándékának pontos indítéka nem került nyilvánosságra, de a TEBÉSZ-hez eljutott információtöredékek alapján mind a cégre szemet vető személy, mind elképzelésének lényege sejthető.
E szerint egy magyar magánszemély, saját egyéb üzletei mögé akarta egy banknál újabb hitelei zálogaként letétbe helyezni a BÉT-en jegyzett Társaság megszerzendő részvénycsomagját. Terve vélhetően nem sikerült, mivel az ügy kipattanása után egyrészt jelentősen romlott a cég hírneve, másrészt a töredékére hulló részvényárfolyam miatt már kevesebbet ért az irányító részvénycsomag, mint amennyit a tőkemelési apportra és annak „felfujására” költött az üzletember. Így anonimitásának megőrzése érdekében inkább veszni hagyta „befektetését” és kimenekült a „projektből”.
Ezt követően a bányatevékenység „szakmai” hátterét bizonyítani hivatott, már korábban a cég irányításába került néhény magánszemély évek alatt sem tudott igazi befektetőt találni és ténylegesen működőképes tevékenységet felmutatni, így a Társaság hosszú agóniában kimult.

Eseménysor: (időrend alulról felfelé)

2015. augusztus 5. Eddig példátlan lépést tett az MNB, mint pénzügyi felügyelet. Még nem volt példa ugyanis arra, hogy egy felszámolásba került cég évekkel korábbi tevékenysége kapcsán „figyelmeztetés, rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezés intézkedések, és felügyeleti bírságok alkalmazásáról, továbbá piacfelügyeleti bírságok kiszabásáról” szóló határozatot hoztak volna.
A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési NyRt „felszámolás alatt” ellen július 30-án hozott, de csak ezen a napon közzétett határozat (aláíró: Dr. Windisch László MNB alelnök) a cég 2012-2015 közötti tevékenységére vonatkozóan lefolytatott célvizsgálat alapján tett megállapításokat és jövőre(!) vonatkozó kötelezettségeket. Továbbá 19 tételben összesen 84.660.000 forint értékű bírságot és 10.354 forint eljárási költséget szabott ki a felszámolás alatt lévő cégre.

Az MNB határozat egyes részei a felszámolásra tekintettel megmosolyogtató, komolytalan benyomást keltenek, ugyanakkor az elmarasztaló részek jogi relevanciával bírhatnak – egyéb bizonyítékokkal együtt – kártérítési igényekhez. Ezek behajthatósága azonban a felszámolási eljárásra tekintettel kétségesek.
Más vélemények szerint, az MNB jelen határozata és áprilisi lépései már a cégvagyon jövőjével kapcsolatos „magasabb összefüggések” felé mutatnak.
(A cég felszámolója ebben a hónapban egymilliárd forintos kikiáltási árral meghirdette a meddőhányókból másodlagosan kinyert 250 ezer tonna Barit mix I. nevű azon alapanyagot, amelyből a társaság a saját receptúrájával különleges, sugárvédő betont kívánt előállítani.)

Az MNB teljes határozata itt olvasható.

A vizsgálat által feltárt piacbefolyásolási trükkök miatt az MNB bűncselekmények gyanúja miatt büntetőeljárást is kezdeményezett. Ez már a második a bányaprojekttel összefüggésben.

2015. április 13. Furcsa, eddig nem látott határozatsorozatot tett közzé a felszámolás alatt lévő céggel kapcsolatban az MNB, mint pénzügyi felügyelet. Ezen a napon hét olyan, március 10-én született határozat jelent meg, amelyek a cégre 2011-2013 között kiszabott, de általa be nem fizetett felügyeleti bírság végrehatását szüntette meg. Mivel a közzétett határozatokból az MNB-nél kitörölték az indoklásokat, így nem tudható, hogy mi a jogi magyarázata a szokatlan intézkedésnek.

2015. március 11. A felszámolási eljárás megindulása miatt a Budapesti Értéktőzsde – Bevezetési és Forgalombantartási szabályzatára tekintettel – törli a Társaság részvényeit Terméklistájáról. Az utolsó kereskedési nap március 6-a volt.
Ezzel a Novotrade néven 1991. április 9-én, 10.000.- Ft-os névértéken, részvényenként 24.000.- forintos bevezetési árral induló Társaság, 500 forint nevértékű, a BÉT „Standard” (korábban „B”) kategóriájában jegyzett részvénye 2,40 Ft-on (kettő egész négytízed forinton!!!) elhagyta a magyar tőzsdét.

2015. február 20. A több éve fenálló jelentős mértékű adótartozásai, felügyeleti bírság tartozásai és egyéb szállítói tartozások miatt jogerősen felszámolás alá került a Társaság.
Aktuális neve: HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt. (1148 Budapest, Kerepesi út 78/F. 1. em. 6.)
Aktuális cégjegyzékszáma: 01-10-047607; adószáma: 10181678-2-42

2012. július 12. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság egyesítette a TEBÉSZ a feljelentésére indult büntetőeljárást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) „színlelt ügylet megkötésével elkövetett tőkebefektetési csalás bűntettének gyanúja miatt” tett feljelentésére indult büntetőeljárással.
A TEBÉSZ feljelentésére indult nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség 2015-ben vádat emelt Varga István ellen. A nyomozás megállapításai szerint ő szolgáltatta a befektetési ajánlatban szereplő valótlannak bizonyult adatokat. A cég más vezetői „mindössze” gondatlanul jártak el, amikor nem ellenőrizték ezen adatok valóságtartalmát. Például nem ellenőrizték a hivatkozott banki hitel tényleges meglétét.
A nyomozás azt is kiderítette, hogy a tőkemelést apportokkal végrehajtó, felvásárlási ajánlatot azonban törvénysértő módon nem tevő – majd a PSZÁF részéről megtalálhatatlannak bizonyult – titokzatos dél-afrikai társaságok alapításához, mint résztulajdonos szintén volt köze Varga Istvánnak.

2011. augusztus 15. Nevet váltott a Társaság.
Új neve: HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

2011. június 1. Nevet váltott a Társaság.
Új neve: Genesis Mining Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

2011. április 20. „Újabb furcsaságok a Genesis Energy Nyrt. bányaprojektje körül” címmel sajtóközleményt jelentett meg a TEBÉSZ, mivel  a Genesis Energy Befektetési Nyrt. bányaprojektjének megvalósíthatóságát tovább gyengítő adatokat tartalmazó furcsa irat került szervezetünk birtokába.
A több mint 30 oldalas, igen bonyolult jogügyletet tartalmazó közjegyzői okiratban a bányaprojekt új központi elemének számító rudabányai meddőhányó egy részét az egyik leánycég, valamint a cég vezetéséhez köthető magánszemély tulajdonosai látszólag vadidegen offshore cégek tartozásainak fedezeteként zálogjoggal és elidegenítési tilalommal terhelték meg.
Ráadásul a 2010. április 14-ei „Befektetési Ajánlat” szerint a meddőhányóval a Pólus Kincs Zrt. nevű leányvállalat rendelkezett, ám a közjegyzői iratból most az kiderül ki, hogy ez sem volt pontos megfogalmazás. A meddőhányó egy része ugyanis titokban valahogy ott maradt a projekt megálmodóinál.
Az összesen 600 millió forintos tartozás után a Genesis leánycég, a Pólus Szikla Kft. 2022. június 30-ig vállalt kézfizető kezességet.
A kézfizető kezességvállalás közzététele azonban teljesen elmaradt, pedig annak nagysága a Pólus Szikla Kft. jegyzett tőkéjének 6 és félszeresét is meghaladja, ráadásul már az első részletfizetéssel is elmaradt az eredeti adós. Így az esetleges zálogjogérvényesítés teljesen megakadályozhatja a társaság meghirdetett tervszerű működését. A közjegyzői irat alig egy hónappal a 2010. áprilisi Genesis tőkeemelés után készült.
A TEBÉSZ teljes sajtóközleménye itt olvasható.

A TEBÉSZ szerint, a bányaprojekt körül kialakult csalásgyanús ügy felderítésének egyik kulcskérdése lehet, hogy a három magánszemély miért volt hajlandó elzálogosítani állítólag értékes ipari ingatlanát olyan külföldi cégek tartozásainak fedezeteként, amelyekhez látszólag semmilyen tulajdonosi kötődésük sincs.

2011. január 7. Feljelentést tett a TEBÉSZ a Budapesti Rendőr-főkapítányságon ismeretlen tettes ellen „különösen nagy értékre (kb. 2 milliárd Ft) elkövetett tőkebefektetési csalás” bűncselekményének alapos gyanúja miatt a GENESIS Energy Befektetési Nyrt. (Cg. 01-10-041020, adószám: 10181678-2-42) 2010. április 14-én közzétett „befektetési ajánlat”-ában írtak miatt. A TEBÉSZ feljelentésében összesen 6 olyan témakört jelölt meg, ahol a „Befektetési ajánlat” készítői nem a pontos tényeket közölték a tőkepiac szereplői felé.
A TEBÉSZ azért volt kénytelen a gyanús esemény után több mint fél évvel önállóan lépni az ügyben, mivel szerinte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének céggel szembeni vizsgálata indokolatlanul elhúzódik.
A feljelentés tényéről és annak részbeni tartalmáról kiadott TEBÉSZ sajtóközlemény itt olvasható.

2010. szeptember 15. „Csalás gyanús a Genesis Energy Nyrt. tőkeemelése” címmel sajtóközleményt adott ki a TEBÉSZ. Ebben érdekvédelmi szervezetünk azon gyanújának adott hangot, miszerint: „A társaság vezetésének már a befektetési ajánlat összeállítása és a tőkeemelést kimondó közgyűlés előtt tudatában kellett lennie a bányavásárlási lehetőséggel kecsegtető apport kiüresedéséről, azt mégis elhallgatta a részvényesek elől, így felvetődhet a tőkebefektetési csalás gyanúja is.”

A TEBÉSZ egy kisrészvényesi bejelentésre kezdte el vizsgálni az apporttal történt alaptőke-emelés hátterét. A kizárólag nyilvánosan hozzáférhető adatokra épülő szakértői vizsgálat a cég április 14-én közzétett befektetési ajánlatában gyanús adatra lelt. A tőzsdei társaságnak új tevékenységet hozó apport legfontosabb eleménél, a Rudagipsz-Mix Zrt-nél a rudabányai bányatelepre vonatkozó adás-vételi szerződést az ismertető arra a Hasit Hungária Kft-re hivatkozva említi, amely már a közgyűlés előtt több hónappal felszámolás alá került. A felszámolás tényét azonban a befektetési ismertető elhallgatja.
A TEBÉSZ ezután megkereste a rudabányai bányát és a kitermelési eszközöket ténylegesen birtokló Hasit Kft. felszámolóját, hogy információkat kérjen tőle az adás-vételről. A felszámoló válaszából a Genesis tájékoztatójának újabb részleteiről derült ki, hogy az nem a valós, vagy nem az aktuális tényeket tartalmazza.
A TEBÉSZ teljes sajtóközleménye itt olvasható.
A kifogásolt befektetési ajánlatot itt olvashatja.

2010. április 14. A Budapesti Értéktőzsdére 1991. április 9-én Novotrade néven bevezetett, majd többször nevet váltott, ekkor éppen GENESIS Energy Befektetési Nyrt. néven futó társaság tőkemelési céllal befektetési ajánlatot tett közzé. Ebben a jővőre vonatkozóan egy bányászati tevékenységet folytató cég képét vetítette a befektetők elé.