Jogszabályok

A magyarországi pénz és tőkepiacra, valamint azok szereplőire vonatkozó fontosabb hazai jogszabályok

Az alábbi jogszabályok jelenleg hatályos, vagy korábbi szövegeit itt találja:

Nemzeti Jogszabálytár
(Másolja be az itt kékkel kiemelt adatokat a Nemzeti Jogszabálytár keresőjének „év” és „sorszám” helyére, illetve állítsa be a jogszabály típusát, majd nyomja meg a „kereső” gombot.)

Törvények:

2015. évi CCXIV. törvény – a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről
(A törvény a Quaestor és Hungária cégcsoportok részéről kibocsátott kötvények károsult vásárlóinak kártalanításról szól)

2015. évi XXXIX. törvény – a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról
(Figyelem! A törvény címe megtévesztő, kizárólag a Quaestor Financial Hrurira Kft. kötvényével rendelkező volt ügyfelek kártalanításról szól)

Hpt. – 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

MNB tv. – 2013. évi CXXXIX törvény – a Magyar Nemzeti Bankról

SZIT tv. – 2011. évi CII törvény – a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

Bszt. – 2007. évi CXXXVIII. törvény – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Pmt. – 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2004. évi XLV. törvény – az európai részvénytársaságról

Tpt. – 2001. évi CXX. törvény – a tőkepiacról

Eho. – 1998. évi LXVI. törvény – az egészségügyi hozzájárulásról

1997. évi XXX. törvény – a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

Szja. tv. – 1995. évi CXVII. törvény – a személyi jövedelemadóról

Cstv. – 1991. évi IL. törvény – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Kpt1. – 1991. évi XXV. törvény – a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról (a kárpótlási jegy jogforrása)

——————————————-

Új Ptk. – 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (hatálybalépés: 2014.03.15.)
Ptké. – 2013. évi CLXXVII. törvény – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Régi Ptk. – 1959. IV. törvény – a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Rendeletek:

67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet – a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről

535/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet – a pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet – a pénzforgalom lebonyolításáról

24/2008 (VIII.15.) PM rendelet – a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól

22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet – a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről

285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet – a kötvényről

1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről

Egyéb jogforrások:
Alkotmánybíróság (kereső az ügyek és a döntések között)