E.ON ügy / 2004

Kisrészvényesek E.ON leányvállatokból (Édász, Dédász, Titász) történt kiszorításának ügye / 2004

Az ügy lényege:

Az E.ON Hungária Rt., mint anyavállalat 90% fölötti tulajdonosként indított felvásárlási ajánlatának lezárását követően, a Tőkepiaci törvény aktuális szövegezésének figyelmen kívül hagyásával bejelentette kiszorítási szándékát.

A Tpt. ekkor hatályos rendelkezése a következőt írta:
76.§ (2) „Az ajánlattevőt, ha a vételi ajánlat következtében a szavazati jogok több mint kilencven százalékát megszerezte … harminc napon belül vételi jog illeti meg a tulajdonába nem került részvények tekintetében.”

A TEBÉSZ álláspontja szerint a kisrészvényesek kiszorítására ez alapján csak a felvásárlási ajánlattal  90%-ot átlépő felvásárló jogosult. Ezért az E.ON Hungária Rt., mint felvásárló a kiszorítással a kisrészvényesekkkel szemben jogsértést követ el.
Az E.ON anyavállalat szerint akkor is van lehetősége a kiszorításra, ha már a felvásárlási ajánlat előtt is 90% fölötti tulajdonos volt.

A kiszorítás, vagyis a kisrészvényesek részvényeinek akaratuk ellenére történő elvétele hosszabb huzavona után az E.ON csoportagok egymással szembeni – a TEBÉSZ szerint előre megbeszélt forgatókönyv alapján lejátszott, így jogsértő – választottbírósági eljárásban hozott megengedő ítéletre hivatkozva végül megtörtént. A jogszabály szövegét pedig egy éven belül úgy módosították, hogy az ehhez hasonló esetekben is lehessen kiszorítani.

Külön furcsaságai az ügynek:
– A PSZÁF egyetlen egyszer sem nyilvánított egyik jogértelmezés mellett sem véleményt az ügyben, majd hatáskörének hiányára hivatkozva tétlenül nézte végig a fejleményeket,
– Az Igazságügyi Minisztérium egyik magas beosztású vezetője rövid időn belül, egymásnak teljesen ellentétes tartalmú jogértelmezésről írt levelet a BÉT-nek, illetve az E.ON-nak. Előszőr a TEBÉSZ álláspontjával egyező véleményének adott hangot, kicsit később viszont már az E.ON álláspontjával egyező véleménye lett,
– Az üggyel összefüggésben több különböző bíróságon (rendes bíróságok, választott bíróság) egymásnak is ellentmondó, illetve furcsa eljárások és ítéletek, és egyéb döntések születtek.

Eseménysor: (időrend alulról felfelé)