Bírósági eljárások

A TEBÉSZ részéről kezdeményezett, vagy a TEBÉSZ részvételével folyó, illetve lezárult bírósági eljárások

TEBÉSZ – Kartonpack Nyrt.
Igazgatósági határozat elleni per (2018 – 2020.)

2018. szeptember 24.
Pert indított a TEBÉSZ a Kartonpack Nyrt. 1/2018. (VIII.28.) számú igazgatósági határozata ellen, mivel az a kérelem átvétele után 258 nappal elutasította a TEBÉSZ, mint részvényes 2017.12.13-án postai úton előterjesztett részvénykönyvi bejegyzési kérelmét.

A TEBÉSZ által precedens céllal kezdeményezett eljárásban „a vitát az képezte és a bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmet a részvényes, adott esetben a felperes milyen formában és tartalommal terjesztheti elő, a felperes által postai úton megküldött kérelemre a részvénykönyvi bejegyzést az alperes igazgatóságának teljesíteni kellett volna, avagy az igazgatóság a bejegyzést jogszerűen tagadta meg.”

2018. december 17.
A Debreceni Törvényszék részéről hozott 6.G.40.113/2018/8. számú I. fokú ítélet szerint:
„A bíróság az alperes igazgatóságának 1/2018. (VIII.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, és új határozat meghozatalát rendeli el.”
Az I. fokú ítélet ellen a Kartonpack Nyrt. fellebbezett.

2019. május 24.
A Debreceni Ítélőtábla részéről hozott Gf.IV.30.012/2019/12. számú II. fokú ítélet az I. fokon hozott ítéletet megváltoztatta, a keresetet elutasította.
A II. fokú ítélet ellen a TEBÉSZ felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához.

2020. június 9.
A Kúria felülvizsgálati eljárásában hozott Gfv.VII.30.309/2019/12. számú ítéletével a TEBÉSZ keresetét elutasító II. fokú ítéletet hatályon kívül helyezte, egyben a TEBÉSZ keresetének helyt adó, azaz a Kartonpack Nyrt. Igazgatóságának 1/2018. (VIII.28.) számú határozatát hatályon kívül helyező, és új határozat meghozatalát elrendelő I. fokú ítéletet hatályában fenntartotta.


TEBÉSZ – Opimus Nyrt.
Közgyűlési határozatok elleni per (2017.)

Részvényesek félretájékoztatása és részvényesi jogok korlátozása miatt megtámadta bíróságon az Opimus Group Nyrt. 2017.05.02-án tartott közgyűlésének határozatait a TEBÉSZ
(2017. május 12.) A közlemény itt olvasható.

A per az I. fokú eljárásban – peren kívüli egyesség alapján – közös megegyezéssel megszüntetésre került.

A peren kívüli egyesség lényege, hogy az Opimus Nyrt. vezetése és többségi tulajdonosai a Társaság 2017.08.03-ai közgyűlésén a részvényesek közgyűlés és osztalékfizetés előtti azonosítását érintő alapszabályi rendelkezéseket a TEBÉSZ javaslatai alapján megváltoztatják.
A változtatás után a részvényes közreműködése nélkül, a Társaság kezdeményezésére és költségére az elszámolóházon keresztül történik ezen társasági eseményekhez a részvénykönyv szükséges frissítése.
Ezen alapszabályi változtatásokat a közgyűlés elfogadta, azok hatályba léptek. Így a per közös megegyezéssel megszüntetésre került.
Megállapodott az Opimus Group és a TEBÉSZ (közös sajtóközlemény)
(2017. július.04.) A közlemény szövege itt olvasható.


TEBÉSZ – BIF Nyrt.
Közgyűlési határozatok és igazgatótanácsi határozatok elleni per (2016 – ?)

2016. szeptember 22.
Elindította érdekvédelmi perét a dr. Schmidt Máriához köthető BIF-beli hatalomátvétel ellen a TEBÉSZ

Az erről szóló 2016. szeptember 28-ai közlemény itt olvasható.
Tárgyalja: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
Választottbíróság
(1054 Bp., Szabadság tér 7. Bank Center, Platina I. torony)
Ügyszám: Vb/16096

A per a BIF Nyrt. 2016.08.26-ai közgyűlése egyes határozatainak hatályon kívül helyezésére irányul.
Ez később kereset-kiegészítésekkel kibővült egyes igazgatótanácsi határozatok elleni, illetve a 2016.12.23-ai közgyűlés egyes határozatainak hatályon kívül helyezésére irányuló kérelemmel is.

A per folyamatban.

Az ügy további részleteiről a weboldal jobb oldalán található „közérdekű” dobozban a „BIF ügy / 2016” címre kattintva olvashat.


Jognyilatkozat:

A honlapon található anyagok a forrás feltüntetésével, a szövegkörnyezetéből adódó értelmezés megtartásával szabadon átvehetők, felhasználhatók, terjeszthetők.