Bírósági eljárások

A TEBÉSZ részéről kezdeményezett, vagy a TEBÉSZ részvételével folyó, illetve lezárult peres eljárások

2018. szeptember 24-én a TEBÉSZ pert indított a Kartonpack Nyrt. 1/2018. (VIII.28.) számú igazgatósági határozata ellen, mivel az elutasította a TEBÉSZ 2017.12.13-án postai úton egyedileg előterjesztett részvénykönyvi bejegyzési kérelmét.
Tárgyalja: Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
Ügyszám: 6.G.40.113/2018

A TEBÉSZ által precedens céllal kezdeményezett eljárásban “a vitát az képezte és a bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmet a részvényes, adott esetben a felperes milyen formában és tartalommal terjesztheti elő, a felperes által postai úton megküldött kérelemre a részvénykönyvi bejegyzést az alperes igazgatóságának teljesíteni kellett volna, avagy az igazgatóság a bejegyzést jogszerűen tagadta meg.”

A 2018.12.17-én hozott I. fokú ítélet szerint:
“A bíróság az alperes igazgatóságának 1/2018. (VIII.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, és új határozat meghozatalát rendeli el.”

Az ítélet ellen a Kartonpack Nyrt. fellebbezést nyújtott be.
Tárgyalja: Debreceni Ítélőtábla
Ügyszám: Gf.IV.30.012/2019


Részvényesek félretájékoztatása és részvényesi jogok korlátozása miatt megtámadta bíróságon az Opimus Group Nyrt. 2017.05.02-án tartott közgyűlésének határozatait a TEBÉSZ
(2017. május 12.) A közlemény itt olvasható.
Tárgyalja: Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
(1027 Bp., Varsányi Irén u. 40-44.)
Ügyszám: 30.G.41.437/2017

A per az I. fokú eljárásban – peren kívüli egyesség alapján – közös megegyezéssel megszüntetésre került.

A peren kívüli egyesség lényege, hogy az Opimus Nyrt. vezetése és többségi tulajdonosai a Társaság 2017.08.03-ai közgyűlésén a részvényesek közgyűlés és osztalékfizetés előtti azonosítását érintő alapszabályi rendelkezéseket a TEBÉSZ javaslatai alapján megváltoztatják.
A változtatás után a részvényes közreműködése nélkül, a Társaság kezdeményezésére és költségére az elszámolóházon keresztül történik ezen társasági eseményekhez a részvénykönyv szükséges frissítése.
Ezen alapszabályi változtatásokat a közgyűlés elfogadta, azok hatályba léptek. Így a per közös megegyezéssel megszüntetésre került.
Megállapodott az Opimus Group és a TEBÉSZ (közös sajtóközlemény)
(2017.július.04.) A közlemény szövege itt olvasható.


Elindította érdekvédelmi perét a dr. Schmidt Máriához köthető BIF-beli hatalomátvétel ellen a TEBÉSZ
(2016. szeptember 28.) A közlemény itt olvasható.
Tárgyalja: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
Választottbíróság
(1054 Bp., Szabadság tér 7. Bank Center, Platina I. torony)
Ügyszám: Vb/16096

A per a BIF Nyrt. 2016.08.26-ai közgyűlés egyes határozatainak hatályon kívül helyezésére irányul.
A kereset később kiegészült igazgatótanácsi határozatok hatályon kívül helyezésére, illetve a 2016.12.23-ai közgyűlés egyes határozatainak hatályon kívül helyezésére irányuló kérelemmel is.

A per folyamatban.


Jognyilatkozat:

A honlapon található anyagok a forrás feltüntetésével, a szövegkörnyezetéből adódó értelmezés megtartásával szabadon átvehetők, felhasználhatók.