TEBÉSZ

A magyarországi pénz és tőkepiacra,
valamint azok szereplőire vonatkozó
fontosabb hazai jogszabályok

Az alábbi jogszabályok jelenleg hatályos, vagy korábbi szövegeit itt találja:

Nemzeti Jogszabálytár
(Másolja be az itt kékkel kiemelt adatokat a Nemzeti Jogszabálytár keresőjének "év" és "sorszám" helyére, illetve állítsa be a jogszabály típusát, majd nyomja meg a "kereső" gombot.)

Törvények:

2015. évi CCXIV. törvény - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről
(A törvény a Quaestor és Hungária cégcsoportok részéről kibocsátott kötvények károsult vásárlóinak kártalanításról szól)

2015. évi XXXIX. törvény - a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról
(Figyelem! A törvény címe megtévesztő, kizárólag a Quaestor Financial Hrurira Kft. kötvényével rendelkező volt ügyfelek kártalanításról szól)

Hpt. - 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

MNB tv. - 2013. évi CXXXIX törvény - a Magyar Nemzeti Bankról

SZIT tv. - 2011. évi CII törvény - a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

Bszt. - 2007. évi CXXXVIII. törvény - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Pmt. - 2007. évi CXXXVI. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2004. évi XLV. törvény - az európai részvénytársaságról

Tpt. - 2001. évi CXX. törvény - a tőkepiacról

Eho. - 1998. évi LXVI. törvény - az egészségügyi hozzájárulásról

1997. évi XXX. törvény - a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

Szja. tv. - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Cstv. - 1991. évi IL. törvény - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Kpt1. - 1991. évi XXV. törvény - a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról (a kárpótlási jegy jogforrása)

-------------------------------------------

Új Ptk. - 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (hatálybalépés: 2014.03.15.)
Ptké. - 2013. évi CLXXVII. törvény - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Régi Ptk. - 1959. IV. törvény - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Rendeletek:

67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet - a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről

535/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet - a pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet - a pénzforgalom lebonyolításáról

24/2008 (VIII.15.) PM rendelet - a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól

22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet - a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről

285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet - a kötvényről

1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről

Egyéb jogforrások:
Alkotmánybíróság (kereső az ügyek és a döntések között)